MELAG Euroklav

Euroklav anvendes til autoklavering af den type emner, som ikke kræver "klasse B" autoklavering.